นโยบายความเป็นส่วนตัว

Market.WebConnection.asia เป็นของและดำเนินการโดยบริษัท เว็บ คอนเน็คชั่น จำกัด (บริษัทจดทะเบียนหมายเลข 0835553006646) (“Web Connection”, “เรา” หรือ “ของเรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวล และปกป้องข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่คุณ (“ผู้ใช้”) อาจให้ในการใช้บริการของ Web Connection ผ่านเว็บไซต์ market.webconnection.asia (“เว็บไซต์”) ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคล หรือรายละเอียดจากข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม การอ้างอิงถึงเว็บไซต์จะรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียงแต่เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารและแอปพลิเคชั่น เมื่อมีการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับและยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง กรุณาออกจากเว็บไซต์นี้ทันที หากเราได้ทำการแก้ไขที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีการแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะมีการประกาศวันที่เริ่มบังคับใช้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น คุณควรตรวจตรานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้คุณได้เข้าใจนโยบายและหลักการปฏิบัติล่าสุดของเรา Web Connection จะประกาศการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังกล่าวอย่างชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ต่อ คุณจะถือว่าได้ทำการยินยอมต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่บังคับใช้การปรับเปลี่ยนนั้นๆ


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อของคุณ ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้และข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Web Connection ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ชื่อโรงแรม สถานที่ตั้งของโรงแรม และ/หรือ ระยะเวลาในการเข้าพัก เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณชอบ สมาชิกสะสมไมล์ของสายการบิน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางของคุณผ่านการจองห้องพักกับ Web Connection นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคล (ที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลจากที่อยู่ IP ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต


วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

– การลงทะเบียน การจัดการและ/หรือการบริหารการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าใช้เว็บไซต์

– การจัดการ การดำเนินงาน การบริหาร และการให้บริการที่บนเว็บไซต์นี้แก่คุณ

– สำหรับการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการใช้งาน และ/หรือการเข้าชมและใช้บริการบนเว็บไซต์ รวมถึงการสอบถามข้อมูลและ/หรือการร้องขอใดๆ ที่คุณส่งมาผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอื่นๆ

– การพัฒนาประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของคุณ

– การวัดและการพัฒนาประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า

– เผยแพร่ความคิดเห็นของลูกค้า เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ตัวแทนท่องเที่ยว เที่ยวบินหรือโรงแรม ในรูปแบบดิจิทัลและ/หรือสิ่งพิมพ์สำหรับการเข้าชมของสาธารณชน

– การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

– เพื่อใช้ในการจัดการข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน การเก็บเงินชำระหรือค่าธรรมเนียม หรือการแก้ไขปัญหา และ/หรือ

– เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งให้คุณทราบ ขณะที่ทำการรวบรวม


เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกเก็บรวบรวม ในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมด้วยวิธีการเชื่อมต่อและการเปิดกราฟ (direct and open graph) และในการทำการตลาดแบบดิจิทัลและการตลาดทั่วไป เช่น การส่งอีเมล์เกี่ยวกับสินค้าใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ โปรดทราบว่าคุณอาจเลือกที่จะเลิกรับสื่อการตลาดใดๆ ที่เราอาจจะส่งให้คุณได้ตลอดเวลา กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการรับข่าวสารที่อยู่ในสื่อการตลาดของเรา หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการรับสื่อการตลาด และเราจะปฏิบัติตามคำปรารถนาของคุณ


การแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ/อาจจะถูกเปิดเผยโดย Web Connection ให้กับบริษัทในเครือของ Web Connection นอกจากนี้ Web Connection (และ/หรือบริษัทในเครือ) ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม อันได้แก่ ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย ด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นครั้งคราว บริการของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์โฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด การประมวลธุรกรรมบัตรเครดิต และการให้บริการ ในบางกรณี เมื่อคุณทำธุรกรรมโดยตรงกับบุคคลที่สามเพื่อขอรับการบริการ หรือเมื่อคุณใช้เว็บไซต์เพื่อทำการจองห้องพัก หรือเพื่อรับสินค้าหรือบริการอื่น เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังโรงแรมนั้นๆ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ Web Connection บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม อันได้แก่ ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ โปรดทราบว่า Web Connection อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

– เพื่อเริ่มหรือโต้แย้งการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ

– พื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กระบวนการพิจารณาคดี การร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายศาล หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากัน จากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือผู้มีอำนาจ

– เพื่อใช้ในการสืบสวนการกระทำทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราที่ถูกต้องตามกฎหมาย

– เพื่อให้กับผู้ซื้อเกี่ยวกับการขาย การมอบหมาย หรือ การโอนธุรกิจหรือบริษัทของเราใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน

– เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา

– เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Web Connection ผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือบุคคลอื่นใดตามดุลยพินิจของ Web Connection

– สำหรับสถานการณ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย


ความยินยอม

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อมีการเข้าดูและใช้งานเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ การลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการ การใช้บริการบนเว็บไซต์ การกดปุ่ม “ยืนยัน” หรือเทียบเท่า หรือเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่บนเว็บไซต์ คุณ:

– ยินยอมให้ Web Connection และ/หรือบริษัทในเครือของ Web Connection เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และ

– ยินยอมให้ Web Connection และ/หรือบริษัทในเครือของ Web Connection ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ที่เป็นที่ตั้งของบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Web Connection รวมถึงบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายของ Web Connection (หรือบริษัทในเครือของ Web Connection) ตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น


การถอนความยินยอม

คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการถอนความยินยอมของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะหยุดการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อได้รับการแจ้งความประสงค์ในการถอนความยินยอม เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือหากเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการรักษาข้อมูล โปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อีกต่อไป และคุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว


นโยบายคุกกี้

“คุกกี้” คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ที่เราทำการถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ืซึ่งช่วยให้ระบบของเราบันทึกความจำเมื่อคุณได้ทำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง และพัฒนาการบริการของเราให้กับคุณ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อติดตามการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และรวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org คุกกี้อาจถูกใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราที่ได้รับการเยี่ยมชมบ่อยที่สุด ข้อมูลการเข้าชมนี้สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา และทำให้การใช้งานของคุณง่ายยิ่งขึ้น หากคุณต้องการที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณเช่นนั้นได้ แต่คุณสมบัติบางส่วนบนเว็บไซต์เราอาจไม่สามารถทำงานได้ หากคุณนำคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานหรือคุณสมบัติที่สำคัญบนเว็บไซต์นี้ได้ และคุณอาจใช้เว็บไซต์ได้อย่างจำกัด


การเข้าดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลใดๆ ของคุณภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรามีข้อผิดพลาดหรือการละเว้น กรุณาเข้าสู่บัญชีของคุณบนเว็บไซต์และทำการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ นอกจากนี้โปรดปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากคุณต้องการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเลยในข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านทางเว็บไซต์ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งคำขอของคุณมาที่รายละเอียดการติดต่อของเราที่ระบุไว้ด้านล่าง เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดแทนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อการตอบสนองคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูล เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามตอบคำร้องขอในการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากจะมีข้อยกเว้น


การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา โดยการจัดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงวิธีการปฏิบัติทางกายภาพ ทางเทคนิค และตามระเบียบขององค์กร เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสนใจอื่นๆ หากคุณได้ใช้ลิงค์เหล่านี้ในการออกจากเว็บไซต์ของเรา คุณควรทราบว่าเราไม่มีสามารถทำการควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นได้ โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนแต่ละเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณได้ทำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ


การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก

เว็บไซต์นี้อนุญาตให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ในทะเบียนสมาชิกตามข้อมูลที่คุณให้ เมื่อมีการให้ข้อมูล ลงทะเบียน และสร้างบัญชีของคุณ คุณรับประกันว่า:


1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณถูกต้องและมีความเป็นจริงตามสถานะภาพปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และ

3.คุณจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนนี้เพื่อให้ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน


รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงหนึ่งชื่อในการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง และคุณไม่สามารถมีชื่อผู้ใช้มากกว่าหนึ่งชื่อได้ รหัสผ่านของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Web Connection ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการออกจากระบบ หรือออกจากบัญชีของคุณหลังจากการใช้เว็บไซต์นี้ในแต่ละครั้ง คุณยอมรับว่า Web Connection จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา กับคุณ หรือกับบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้


การโอนกิจการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของธุรกิจหรือบริษัท Web Connection รวมถึงเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดอาจจะ/จะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว


การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อมีการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ หากคุณใช้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Web Connection อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต้นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้ เพื่อให้คุณรับทราบ


ลำดับการบังคับใช้

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะยึดข้อกำหนดของเว็บไซต์เป็นหลัก หากคุณยอมรับข้อกำหนดของเว็บไซต์ของเรา


คำสงวนสิทธิ์

โปรดทราบว่าเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงได้ทำการร่างตามกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น เราไม่สามารถแสดงหรือยืนยันได้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเขตอำนาจศาลอื่นๆ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถตีความนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในลักษณะอื่นได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในบางกรณีกฎหมายอาจอนุญาตให้องค์กรเช่น Web Connection เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ซึ่งจะดำเนินต่อไปตามที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การปกป้องข้อมูลของเราตามที่อีเมล์ market@webconnection.asia หรือพนักงานที่ทาง Web Connection เป็นคนเลือกให้ โดยจะมีการแจ้งคุณผ่านทางจดหมาย ใบแจ้งหนี้อีเมล์ล หรือบนเว็บไซต์